Tidig upptäckt av spinal muskelatrofi (SMA) ger mer framgång i behandlingen

När är rätt tid för optimal terapeutisk intervention vid spinal muskelatrofi? Frågan är Friedrich Baur-institutet och Neurologisk klinik och polyklinisk Ludwig-Maximilians-Universitet München .

Även om det nu finns nya terapeutiska tillvägagångssätt, måste det finnas en tidig upptäckt av sjukdomen för att få framgång i behandlingen.

Early diagnosis will be crucial for therapeutic success; presumably, the clinical outcome will be much better if treatment already starts presymptomatically. Therefore, presymptomatic diagnosis of SMA via a nationwide genetic newborn screening will be key for an efficient therapy prior to motor neuron death.

Publisert av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg