Föräldrars erfarenhet av information inom svåra muskelsjukdomen spinal muskelatrofi

En del föräldrar indikerade att de inte var informerade om spinal muskelatrofi (32%),
möjliga behandlingsalternativ (18%), eller det faktum att deras barn skulle barn ha en kortare livslängd (26%), eller att döden var nära förestående ( 57%).

Läs mer

Publisert av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg