Ortoser för barn (Helios sittväst)

www.camp.se
https://www.1177.se/Tema/Hjalpmedel/Omrade/Traning-vard-och-behandling/Ortoser-och-proteser/
https://www.rehadat-hilfsmittel.de/de/orthesen-prothesen/index.html

Helios sittväst
https://helios-anatomic.dk

#Hilfsmittel #hjälpmedel

Huvudstöd och nackstöd

Publicerat av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg