Reumatoid artrit riskerna för följdsjukdomar

Från kardiovaskulära sjukdomar och riskfaktorer till sjukdomar i muskuloskeletala systemet, tumörer, lungsjukdomar, depression, lever och njursjukdom.
Många patienter med reumatoid artrit är inte i behandling eller besök en reumatolog eller annan specialist.

Läs mer