Ta en titt på avsnitt: Nya metoder för genetiska undersökningar

Idag finns ny, revolutionerande teknik som kan skanna av en människas hela arvsmassa snabbt och relativt billigt. Anna Wedell, läkare och professor i medicinsk genetik, berättar om hur tekniken kan användas på bästa sätt

Filmen är tillgängligt till:30 juni 2023

#Genetiska sjukdomar #Kropp och hälsa