Flera regeringsuppdrag för ökat stöd till barn med funktionsnedsättning

Regeringen beslutade på torsdagen den 21 mars om flera uppdrag för att öka stöd och hjälp till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om insatser för en mer aktiv fritid och snabbare tillgång till hjälpmedel i och utanför skolan. Totalt avsätts 5,9 miljoner kronor till flera myndigheter.
En mer aktiv fritid
Kvinnor och män med funktionsnedsättning rapporterar i högre grad än övriga befolkningen att de har en stillasittande fritid.

Regeringen ger nu Myndigheten för delaktighet i uppdrag att kartlägga den enskildes tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och kartlägga insatser på hur en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning främjas lokalt och regionalt.

– Det är särskilt viktigt för barn med funktionsnedsättning att få tillgång till en mer aktiv fritid. Det bidrar till god hälsa och erbjuder ett socialt sammanhang, säger socialminister Lena Hallengren.

Myndigheten får använda högst 2 000 000 kronor för genomförandet av uppdraget som ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Hjälpmedel för barn med funktionsnedsättning

Kommunerna, landstingen och staten har ett delat ansvar för hjälpmedelsförsörjningen. Vad gäller pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning i skolan är det den kommunala eller den enskilda skolhuvudmannen som är ansvarig.

Det finns idag utmaningar vad gäller tillgång till hjälpmedel för barn, bland annat på grund av gränsdragningsproblematik mellan sjukvårdshuvudmannens och skolhuvudmannens ansvarsområde.

Mot bakgrund av detta får Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och sprida goda exempel på överenskommelser mellan sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän.

– Det är viktigt att barn som har behov av hjälpmedel snabbt får tillgång till fungerande lösningar, såväl i skolan som utanför skolan, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen får använda högst 900 000 kronor under 2019 för uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

#hjälpmedelsområdet #hjälpmedel

Publisert av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg