Vad tycker du om biosimilar?

En nytt undersökning från Frankrike , visar ett fantastiskt resultat. Fler reumapatienter ska byta till ett billiga kopier läkemedel efter patentet för det läkemedlet Humira går ut

  • 629 patienter deltog med eller utan biologisk behandling
  • 43% av patienterna var välinformerade om vad en biosimilar är, vilken effekt det har
  • 44% innan behandlingen inte hade informerats
  • 46% hade bekymmer om tillverkning
  • 60% i effektivitet
  • 57% i säkerhet jämfört med originalprodukten
  • 15% sa nej till billiga kopier
  • Mer än 50% sa att de skulle acceptera en förändring

Jag fortsätter att användas Simponi, som fortfarande har 6 års patentskydd. Tyvärr hade jag negativa erfarenheter av biosimilarer

En biosimilar är en kopia på ett biologiskt läkemedel. #attLevaMedReumatoidArtrit