Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

I lagrådsremissen föreslås att behov av hjälp med andning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt LSS. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2019.

Förslaget att införa andning som ett grundläggande behov avser framför allt att förbättra berörda barns möjligheter att kunna bo kvar hemma och därmed inte riskera långa vårdtider på sjukhus. Det avser också förbättra familjer och anhörigas möjligheter att förena arbete med familjeliv.

Hjälp med sondmatning ingår inte i förslaget. Regeringen har, efter synpunkter från remissinstanser, bedömt att införande av sondmatning som ett separat grundläggande behov skulle bli verkningslöst. En större förändring behöver göras så att hela momentet kan räknas som grundläggande behov. Regeringen arbetar därför med beredning av ett sådant lagförslag.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

#LSS #personlig assistans

Publisert av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg