Första mötet för Patientrådet

Fredag den 28 juni sammanträder det nyinrättade Patientrådet för första gången. Rådet, som leds av socialminister Lena Hallengren, ska utgöra en mötesplats och ett diskussionsforum för angelägna hälso- och sjukvårdsfrågor mellan regeringen och civilsamhället.
– Det är viktigt att hela tiden sträva mot ökad förståelse och förbättrad dialog. Regeringens bedömning är att Patientrådet i slutändan kommer att vara till gagn för den enskilda patienten, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen beslutade i april 2018 att inrätta ett dialogforum kring angelägna hälso- och sjukvårdsfrågor. Syftet med Patientrådet är att fördjupa och bredda regeringens kunskap och perspektiv i olika frågor som rör patienternas intressen. Dialogen ska underlätta och effektivisera kunskapsinhämtning och kommunikation mellan regeringen och organisationerna, samt bidra till en mer effektiv samordning av kontakterna mellan departementet och dessa organisationer.

Rådet leds av socialminister Lena Hallengren och kommer att sammanträda mellan två och fyra tillfällen per år.

Media är välkommen att delta under en begränsad del av mötet på fredag. För mer information, kontakta pressekreterare Simon Andersson.

Ledamöter i Patientrådet
Socialminister Lena Hallengren, ordförande Oskar Ahlberg, Riksförbundet Sällsynta diagnoser Conny Allaskog, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Madeleine Beermann, Riksorganisationen Unga Reumatiker Jonas Binnmyr, Astma- och Allergiförbundet Fredrik Gothnier, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Margareta Haag, Nätverket mot cancer Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet Eleonor Högström, Parkinsonförbundet Christina Liffner, Endometriosföreningen Pär Rahmström, Demensförbundet Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung Isak Sandell, Tilia Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige

Publisert av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg