LSS: Hjälp med andning ska ge rätt till personlig assistans

Vi behöver möta situationen för de som behöver assistans för hjälp med andning. Förslaget kommer att möjliggöra assistans för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som behöver hjälp med andning i sin vardag, säger socialminister Lena Hallengren.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2019. Förslaget att införa andning som ett grundläggande behov avser framför allt att förbättra barns möjligheter att kunna bo kvar hemma, och därmed inte behöva utstå långa vårdtider på sjukhus. Det avser också att förbättra familjer och anhörigas möjligheter att förena arbete med familjeliv.

Hjälp med sondmatning ingår inte i förslaget. Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen ingår hjälp med sondmatning i det grundläggande behovet måltider. Regeringen bedömer därför att införande av sondmatning som ett separat grundläggande behov skulle bli verkningslöst. En större förändring behöver göras så att hela momentet kan räknas som grundläggande behov. Regeringen arbetar därför med beredning av ett sådant lagförslag.

Regeringen bemöter i propositionen Lagrådets synpunkter om gränsdragningsproblem kring begreppen hälso- och sjukvård och egenvård.

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. I januariavtalet ingår att säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet.
När blir propositionen tillgänglig digitalt?

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

#LSS

Publicerat av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg

2 reaktioner till “LSS: Hjälp med andning ska ge rätt till personlig assistans”

  1. Even if one scolds us Germans like, except when we should give money, or other humane help. So we have the better Assistans laws in this world. In our opinion, tube feeding is definitely one of the basic needs. Our assistants help us with this. Everything else is not acceptable.

Kommentarer inaktiverade.