Rekommendation av Kalydeco (ivakaftor) och Symkevi (tezakaftor och ivakaftor) vid cystisk fibros

att avvakta med användning av Kalydeco och Symkevi för behandling av cystisk fibros i väntan på en ny förmånsansökan från företaget som leder till att behandlingen kan inkluderas i förmånerna.

Läs rekommendation

#cystisk fibros

4 thoughts on “Rekommendation av Kalydeco (ivakaftor) och Symkevi (tezakaftor och ivakaftor) vid cystisk fibros

  1. I hope the drug reaches our dear Sofi early, I have not heard from her for so long time ago. Hopefully she has not lost their fight. 😔

Innlegget er stengt for innspel.