Toxiska och fotoallergiska reaktioner på solljus

Under den ljusare årstiden ökar risken för fototoxiska och fotoallergiska hudreaktioner på solljus i samband med användning av vissa läkemedel. Läs mer Janusinfo

Liz fick svåra hudreaktion i samband med TNF-hämmare ”Simponi”

*Simponi är ett läkemedel som hämmar TNF-hämmare (tumor necrosis factor) vid svår aktiv reumatoid artrit.*

Publicerat av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg