Läkemedelsföretaget Vertex har nu ansökt om godkännande av trippelkombinationsbehandlingen med

VX445 (Elexacaftor), Tezacaftor och Ivacaftor hos amerikanska läkemedelsverket FDA.
Vertex planerar att ansöka om läkemedelsgodkännande hos Europeiska läkemedelsmyndigheten under fjärde kvartalet i år.

Les mer

Cystisk fibros

Publisert av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg