Läkemedelsföretaget Vertex har nu ansökt om godkännande av trippelkombinationsbehandlingen med

VX445 (Elexacaftor), Tezacaftor och Ivacaftor hos amerikanska läkemedelsverket FDA.
Vertex planerar att ansöka om läkemedelsgodkännande hos Europeiska läkemedelsmyndigheten under fjärde kvartalet i år.

Les mer

Cystisk fibros