‼️Risk för doseringsfel med metotrexat ‼️

EMEA släpper uppdateringar av metotrexat

Risken för doseringsfel med MTX innehållande metotrexat är välkänd. Trots att flera åtgärder redan vidtagits rapporteras fortfarande doseringsfel. PRAC har utvärderat tillgänglig information och rekommenderar nu ytterligare åtgärder som utarbetats i samråd med patienter och vårdpersonal.
Föreslagna ytterligare åtgärder för att förebygga doseringsfel med metotrexat:
Endast läkare med kunskaper om användning av metotrexatläkemedel bör förskriva dem.

  • Hälso- och sjukvårdspersonal ska tillse att patienter eller vårdgivare klarar att följa veckovis dosering (dos en gång per vecka).
  • För att undvika förvirring ska rekommendationer om delning av dos tas bort från produktinformationen för tabletter.
  • Förpackningar med metotrexat som doseras en gång i veckan ska ha en synlig påminnelse om hur läkemedlet ska användas.
  • Ett patientkort som betonar veckovis dosering vid inflammatoriska sjukdomar ska tillhandahållas för metotrexat-tabletter.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal ska förses med utbildningsmaterial för orala läkemedelsformer av metotrexat, och instruera patienterna utifrån det.
  • Tabletter kommer endast att finnas i blisterförpackningar istället för burkar, för att hjälpa patienter att följa veckovis dosering.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal kommer att skriftligen informeras om ovanstående ändringar. Patienter som under tiden har bekymmer med sin medicinering bör prata med läkare eller apotekspersonal.

Avoid dosing errors with methotrexate
Regionostergotland.se

Publicerat av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg

En kommentar till “‼️Risk för doseringsfel med metotrexat ‼️”

Kommentarer inaktiverade.