Sarilumab / Kevzara visar en bra säkerhets- och effektprofil vid behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom som kännetecknas av synovial inflammation i fler leder, och progressiv ledsjukdom med betydande smärta och stelhet.

Nya molekylen (IL) -6 injektionsbehandling med sarilumab/kevzara är lovande

Biverkningar inkluderar infektioner och neutropeni, erytem på injektionsstället. Sarilumab är utan tvekan en annan molekyl som används för att behandla patienter med måttlig till svår RA med en god säkerhets- och effektprofil.

Publisert av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg