Reserapport från NSMA – SMA mötet i Warszawa

Nätverketför spinalmuskelatrofi är representerat i styrelsen för SMA Europe, som är en paraplyorganisation för europeiska patientorganisationer för SMA. I SMA Europe representeras 15 länder och 2 länder som observatörer.

Här är den senaste rapporten från mötet i Warszawa

Publicerat av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg