Reserapport från NSMA – SMA mötet i Warszawa

Nätverketför spinalmuskelatrofi är representerat i styrelsen för SMA Europe, som är en paraplyorganisation för europeiska patientorganisationer för SMA. I SMA Europe representeras 15 länder och 2 länder som observatörer.

Här är den senaste rapporten från mötet i Warszawa