Materialbrist inom hälso- och sjukvården

ska förebyggas

Efter höstens problem med materialbrist inom hälso- och sjukvården vill regeringen utreda hur liknande situationer ska kunna förebyggas och hanteras.

Under oktober 2019 uppstod problem med hälso- och sjukvårdens material­försörjning i fem landsting i samband med att en ny leverantör, som hade upphandlats av landstingen gemensamt, övertog ansvaret för leveranser. Materialbristen ledde bland annat till att planerade operationer ställdes in.

Ta del av pressmeddelandet

Publisert av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg Instagram