Ny behandlingsmodell for pasienter med artrose i Norge

Å vite mer kunnskap om artrose og AktivA. Hva er målet og hva må jeg forestille meg?

Alle pasienter med artrose skal motta førstelinjebehandling i primærhelsetjenesten. Det er basert på internasjonale retningslinjer for klinisk behandling av pasienter med kne- og hofteartros

Les mer

.