Bilanpassning och bilstöd för funktionshindrade

Regeringen föreslår i en proposition att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet. Bilstödet innefattar bidrag till inköp och anpassning av fordon och lämnas till personer som har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer.

– Bilstödet är en betydelsefull förmån som främjar delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Stödet ska också möjliggöra ett aktivt, självständigt och oberoende liv för personer med funktionsnedsättning, säger socialminister Lena Hallengren.

Läs mer

Publicerat av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg

En kommentar till “Bilanpassning och bilstöd för funktionshindrade”

Kommentarer inaktiverade.