Genterapi får grönt ljus efter prisförhandlingar mot ATTRv-amyloidos, Skelleftesjukan

NT-rädet rekommendera Onpattro och Tegsedi för behandling mot polyneuropati 1 och 2 efter prisjustering. Båda genterapierna är extremt dyra.

I samband med nationell samverkan för läkemedlen mot transtyretinamyloidos genomfördes nationella förhandlingar med företagen som marknadsför Tegsedi, Onpattro och Vyndaqel vilket november 2019 resulterade i avtal som innebär återbäring av en del av kostnaderna till regionerna. Företagen har givits möjlighet att justera sina erbjudanden, vilket har resulterat i en prisändring för Onpattro från och med 1 april 2020. Prisjusteringen för Onpattro gör att behandlingen nu anses kostnadseffektiv på samma villkor som för Tegsedi.

Svep upp

Genterapi som används i behandlingssyfte vid olika sjukdomar ”Skelleftesjukan”

Publicerat av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg