Maligna och reumatiska sjukdomar när onkologi och reumatologi möts

Reumatologi omfattar cirka 400 olika inflammatoriska reumatiska sjukdomar av autoimmun eller autoinflammatorisk genesis. Reumatologi har gynnats av vetenskaplig forskning och godkännande av innovativa läkemedelbehandlingar under senare år.

MalheuR-projektet från universitet Heidelberg har nu fått reda på det. Att kvinnor med inflammatoriska reumatiska sjukdomar utvecklar bröstcancer oftare än friska kvinnor. De är också yngre än kvinnor som annars får det

Vad är orsaken till att kvinnor och män med reuma får cancer?

Anledningen är de olika checkpoint inhibitor. Å ena sidan är de en välsignelse och öppnar upp nya terapimöjligheter vid reuma, å andra sidan finns det ett nytt spektrum av oönskade biverkningar. Detta inkluderar CANCER.

Av respekt för mina läsare och medlemmar och deras integritet. Låt oss snakke här privata inlägget. Alla kan delta

 

Publicerat av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg

En kommentar till “Maligna och reumatiska sjukdomar när onkologi och reumatologi möts”

 1. Maligne und rheumatische Erkrankungen, wenn sich Onkologie und Rheumatologie aufeinander treffen

  Die Rheumatologie umfasst ca 400 verschiedene entzündliche rheumatische Erkrankungen. In den letzten Jahren hat es durch die wissenschaftlichen Forschung große Fortschritte gebben. Dank einiger innovativer Medikamenten profitieren wir davon.

  Das MalheuR-Projekt der Universität Heidelberg hat herausgefunden. Dass Frauen mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen häufiger an Brustkrebs erkranken als gesunde Frauen. Sie sind auch jünger als Frauen, die es sonst bekommen

  Was ist der Grund, warum Frauen und Männer mit Rheuma an Krebs erkranken?

  Der Grund ist der unterschiedliche Checkpoint-Inhibitor. Einerseits sind sie ein Segen und eröffnen uns neue therapeutische Möglichkeiten für Rheuma, andererseits gibt es ein neues Spektrum unerwünschter Nebenwirkungen und Dies schließt Krebs ein. Ein Bericht hier

  Aus Respekt vor meinen Lesern und Mitgliedern und ihrer Privatsphäre, werden wir in unserem geschützten Bereich diskutieren. Alle können daran teilnehmen.

Kommentarer inaktiverade.