Categories
Revmatologi

Information och kunskap om neuropatisk smärta vid reumatiska sjukdomar

Janusinfo publicerade en ny studie som nyligen dök upp i Lancet om behandlings­alternativr vid reumatiska sjukdomar med opioidläkemedel

Tramadol – svag evidens
I en randomiserad studie på 36 patienter medförde tramadol 400 mg under fyra veckor en bättre effekt än placebo [8].


Monoterapi är viktigt vid reumatiska sjukdomar. Men när detta inte längre fungerar, står många patienter inför en avgörande punkt. Vilken läkemedel för permanent smärta!

Läs mer

By Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior

Följ mig, tack!

Liz - Fotoblogg
Spelblogg