Informasjon och kunnskap fra FHI til risikogrupper og deres pårørende om SARS-CoV-2 (Oppdater)

FHI har publisert informasjonen av hvilke aldersgrupper og risikogrupper har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 Personer med en autoimmun sykdom tilhører risikogruppen på grunn av immundempende behandling og kortison. Alder over 80 år.  Beboer i sykehjem.  Alder 66-80 … Hald fram med å lese Informasjon och kunnskap fra FHI til risikogrupper og deres pårørende om SARS-CoV-2 (Oppdater)