Rinvoq är det mest kostnadseffektiva alternativet JAK-hämmare vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit

När en JAK-hämmare bedöms lämplig rekommenderas i första hand Rinvoq som från och med 2020-10-01 är det mest kostnadseffektiva alternativet bland JAK-hämmarna.

NT-Rådet

Publicerat av

Mia

Light a candle, let it burn. 🕯 Never give up the hope, let the darkness disapear. 🌅 Had a son with X-Linked Spinal Muscular Atrophy (SMAX2)