Biologisk medisin og vaksine hos barn og ungdom med revmatisme

Et viktig spørsmål? Kan barn og ungdom med biologisk medisin ta vaksiner? Et spørsmål besvart av revmatiker

Selv har jeg ikke ta å vaksinere. Reumatoid artritt min kom fra en barnevaksinasjon. immunforsvar min er for voldsom

https://liz-sma-blog.eu/2019/08/19/att-halla-varandra-i-handen/

Welcher Grippeimpfstoff bei Rheumatoide Arthritis, was sollte beachtet werden