Behandling av funktionell dyspepsi med protonpumpshämmare (PPI)

visade begränsad nytta, men patienter med refluxsymtom ha stort värde när de behandlas med PPI-hämmare. Detta visar en tysk studie som är lite nyare än den från Janusinfo har länkad

Allt om PPI -protonpumpshämmare

Neue Studienergebnisse zu Protonenpumpenhemmern (PPI) zeigt auf, das Ihr Ruf besser ist wie gedacht

Publicerat av

Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior Följ mig, tack! Liz - Fotoblogg Spelblogg