Covid 19: Skärpta allmänna råd i Uppsala län

Följande meddelanden kommer från Folkhälsomyndigheten

‼️Från och med den 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län‼️

  1. undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
    om möjligt
  2. undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med
  3. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge
  4. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, behöver finnas som vanligt.
  5. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet gäller till och med den 3 november, men kan förlängas.
Källa FHM

Människor som tillhör risikogrupper får vänta på pengar till oktober

Ny satsning för att skydda människor i riskogrupper mot covid 19

Information om covid-19: Hygienrutiner och handhygien

Covid 19: Rekommendationer för äldre över 70 år