Kategorier
Neuste

Förebyggande sjukpenning till personer med vissa kroniska sjukdomar med hög svårighetsgrad ska ges möjlighet till ersättning.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att identifiera de grupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och det är utifrån detta underlag som regeringen har fattat beslut om vilka personer som ska ges möjlighet till ersättning

Diagnoserna omfattar

  1. hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen)
  2. Diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadrum 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling. Socialstyrelsen bedömer att enbart hypertoni hos en person utan andra riskfaktorer inte förefaller öka risken för ett allvarligt förlopp vid covid-19 och hypertoni omfattas därför inte av ändringen.

Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter

Människor som tillhör risikogrupper får vänta på pengar till oktober

Av Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior

Följ mig, tack!

Liz - Fotoblogg
Spelblogg

3 svar på ”Förebyggande sjukpenning till personer med vissa kroniska sjukdomar med hög svårighetsgrad ska ges möjlighet till ersättning.”

Èin dank an Erik.

Sagemal nur 30 Prozent der bearbeitete Anträge stammen von Personen, die nicht von der Versicherung abgedeckt sind.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *