Categories
Revmatologi

Reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och smärta vid inflammation

Reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och smärta vid inflammation . Många patienter med tidig reumatoid artrit (RA) att ha fortsätt oacceptabel smärta ett år efter diagnos och början av behandling

En ny studie visar

Många patienter med tidig reumatoid artrit (RA) att ha fortsätt oacceptabel smärta ett år efter diagnos och början av behandling – även om CRP-nivåer har minskat under behandlingen. En ny behandlingstrategi måste övervägas!

Lunds Universitet

By Liz

Until those day, was my kiss of death been stronger than those of the devil. I like to ride through hellfire with him ,when I come out victorious afterwards. I'm strong and proud rheumatoid arthritis warrior

Följ mig, tack!

Liz - Fotoblogg
Spelblogg