Mer om Skelleftesjukan

I Sverige är det cirka 1–2 personer per 100 000 invånare som har Skellefte-sjukdomen, antalet är högre i Norrbotten. Utan behandling är den genomsnittliga överlevnaden mellan 9 och 13 år från det första symptomet.

Nästan alla patienter i Norrbotten lider av polyneuropati, dvs. nervskador som drabbar stora delar av kroppen.

Tegsedi och Onpattro godkändes 2019/2020 mot Skelleftesjukan.

Norrbotten släppa ett fantastiskt inlägg

Skyddad: Genterapi får grönt ljus efter prisförhandlingar mot ATTRv-amyloidos, Skelleftesjukan