Search Results for: sjelden diagnoser

Barn med en sjelden diagnose som skal begynne på skolen

I denne podkastepisoden snakker psykologspesialistene Kristina Moberg og Torun Vatne på Frambu om hvordan du kan forberede barnet ditt til skolestart Hør på podcasten og få gode råd TEMA Sjelden diagnoser på Liz SMA Blogg

Norsk legemiddelhåndbok > G26 Sjeldne diagnoser

Norsk legemiddelhåndbok fikk et nytt kapittel om sjeldne diagnoser og spinal muskelatrofi er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom Behandling av SMA Nusinersen ASO binder til SMN2-genet og tillater at ekson 7 spleises inn og fører til økt produksjon av funksjonelt, fullengde SMN-protein fra SMN2-genet. Medikamentet gis intratekalt. Spinal muskelatrofi… Att fortsätt läsa

Nya kriterier för vad en sällsynt diagnoser ska vara har inte klargjorts!

Vi väntar ännu på regeringens strategiska plan för sällsynta diagnoser som vill säga något om detta, skrev redan NMK, UNN-Tromsø. Läs vad läder av Nationella kompetensservice för sällsynt diagnoser Stein Are Aksnes skriva om saken i sitt inlägg i Dagens Medisin.