Kaftrio vid cystisk fibros i Sverige

NT-rådet har uppdaterat rekommendationen för Kaftrio med information om att läkemedlet fått marknadsgodkännande och att ett compassionate use-program pågår. NT-rådets rekommendation är att generellt avstå från att använda Kaftrio till dess att TLV beslutat om läkemedlet ska omfattas av läkemedelsförmånerna och NT-rådet därefter avgivit en ny rekommendation Allt om CF Nytt om CF

Kaftrio/Trikafta in der Behandlung von zystische Fibrose (CF)

Die bahnbrechende dreifach Therapie ”Trikafta” wurde in der Behandlung von Mukoviszidose vor kurzem durch die FDA in Amerika genehmigt. Trikafta ist für CF Patienten ab dem zwölften Lebensjahr. Nun hat der Hersteller Vertex mitgeteilt, dass der Zulassungsantrag durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) angenommen wurde. Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited today announced that the European Medicines Agency … Fortsätt läsa Kaftrio/Trikafta in der Behandlung von zystische Fibrose (CF)