Adgang til Spinraza for alle danske børn og voksne

Vi deler gerne linket. Det er katastrofalt, at børnene over 6 år er for gammel til Spinraza. Danmark er det eneste land i Europa, der udelukker sine SMA patienter.

Tillgång till Spinraza för alla danska barn och vuxna
Jag vill dela länken. Det är verkligen katastrofalt att barn över 6 år gammal för Spinraza. Danmark är det enda landet i Europa som utesluter sina SMA-patienter från denna behandling

Zugang zu Spinraza für alle dänischen Kinder und Erwachsenen
Wir möchten den Link teilen. Es ist katastrophal, dass Kinder ab 6 Jahren in Spinraza alt sind. Dänemark ist das einzige Land in Europa, das seine SMA-Patienten ausschließt.

Access to Spinraza for all danish kids and adults
We would like to share the link with pleasure. That’s really catastrophic that children*s over 6 years too old for Spinraza. Denmark is the only country in Europe, that excludes its SMA patients from this treatment

KAMPEN FOR SPINRAZA TIL VORES BØRN

1 kommentar


  1. ❤️

Comments are closed.