Hästsadel med huvudstöd för funktionshindrade med speciella behov – Spinal Muskelatrofi

Tina Jahns, socialarbetare från Illhof och lev med en spinal muskelatrofi. En unik sadel skapades i kreativt samarbete med LP-saddlery

Läs mer