Long-Term Clinical Data of TEGSEDI® in Patients with Polyneuropathy

Results from the ongoing, open-label extension (OLE) study of the pivotal NEURO-TTR trial published in the European Journal of Neurology show that patients treated with TEGSEDI® (inotersen) experienced sustained improvements in measures of neuropathic progression at 39 months of therapy, and clinically relevant improvements in measures of quality of life compared to the natural history of the disease

Read more

Information och kunskap om neuropatisk smärta vid reumatiska sjukdomar

Janusinfo publicerade en ny studie som nyligen dök upp i Lancet om behandlings­alternativr vid reumatiska sjukdomar med opioidläkemedel

Tramadol – svag evidens
I en randomiserad studie på 36 patienter medförde tramadol 400 mg under fyra veckor en bättre effekt än placebo [8].


Monoterapi är viktigt vid reumatiska sjukdomar. Men när detta inte längre fungerar, står många patienter inför en avgörande punkt. Vilken läkemedel för permanent smärta!

Läs mer