Long-Term Clinical Data of TEGSEDI® in Patients with Polyneuropathy

Results from the ongoing, open-label extension (OLE) study of the pivotal NEURO-TTR trial published in the European Journal of Neurology show that patients treated with TEGSEDI® (inotersen) experienced sustained improvements in measures of neuropathic progression at 39 months of therapy, and clinically relevant improvements in measures of quality of life compared to the natural history of the disease

Read more

Information och kunskap om neuropatisk smärta vid reumatiska sjukdomar

Janusinfo publicerade en ny studie som nyligen dök upp i Lancet om behandlings­alternativr vid reumatiska sjukdomar med opioidläkemedel

Tramadol – svag evidens
I en randomiserad studie på 36 patienter medförde tramadol 400 mg under fyra veckor en bättre effekt än placebo [8].


Monoterapi är viktigt vid reumatiska sjukdomar. Men när detta inte längre fungerar, står många patienter inför en avgörande punkt. Vilken läkemedel för permanent smärta!

Läs mer

Genterapi får grönt ljus efter prisförhandlingar mot ATTRv-amyloidos, Skelleftesjukan

NT-rädet rekommendera Onpattro och Tegsedi för behandling mot polyneuropati 1 och 2 efter prisjustering. Båda genterapierna är extremt dyra.

I samband med nationell samverkan för läkemedlen mot transtyretinamyloidos genomfördes nationella förhandlingar med företagen som marknadsför Tegsedi, Onpattro och Vyndaqel vilket november 2019 resulterade i avtal som innebär återbäring av en del av kostnaderna till regionerna. Företagen har givits möjlighet att justera sina erbjudanden, vilket har resulterat i en prisändring för Onpattro från och med 1 april 2020. Prisjusteringen för Onpattro gör att behandlingen nu anses kostnadseffektiv på samma villkor som för Tegsedi.

Svep upp

Genterapi som används i behandlingssyfte vid olika sjukdomar ”Skelleftesjukan”