Kategorier
Polyneuropati

Long-Term Clinical Data of TEGSEDI® in Patients with Polyneuropathy

Results from the ongoing, open-label extension (OLE) study of the pivotal NEURO-TTR trial published in the European Journal of Neurology show that patients treated with TEGSEDI® (inotersen) experienced sustained improvements in measures of neuropathic progression at 39 months of therapy, and clinically relevant improvements in measures of quality of life compared to the natural history of the […]

Kategorier
Att leva med polyartrit Polyneuropati

Information och kunskap om neuropatisk smärta vid reumatiska sjukdomar

Janusinfo publicerade en ny studie som nyligen dök upp i Lancet om behandlings­alternativr vid reumatiska sjukdomar med opioidläkemedel Tramadol – svag evidensI en randomiserad studie på 36 patienter medförde tramadol 400 mg under fyra veckor en bättre effekt än placebo [8]. Monoterapi är viktigt vid reumatiska sjukdomar. Men när detta inte längre fungerar, står många patienter inför en […]

Kategorier
Polyneuropati

Genterapi får grönt ljus efter prisförhandlingar mot ATTRv-amyloidos, Skelleftesjukan

NT-rädet rekommendera Onpattro och Tegsedi för behandling mot polyneuropati 1 och 2 efter prisjustering. Båda genterapierna är extremt dyra. I samband med nationell samverkan för läkemedlen mot transtyretinamyloidos genomfördes nationella förhandlingar med företagen som marknadsför Tegsedi, Onpattro och Vyndaqel vilket november 2019 resulterade i avtal som innebär återbäring av en del av kostnaderna till regionerna. […]