Nyheter & Fakta om CIDP och PNP (polyneuropati)

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, CIDP) är en inflammatorisk sjukdom i de delar av nervsystemet som finns utanför hjärnan och ryggmärgen (perifera nerver).
CIDP angriper de nervtrådar som kontrollerar muskelkraft, känsel och ibland också icke-viljestyrda funktioner, som hjärtrytm eller tarmrörelser.

Sjukdomen utvecklas som regel symmetriskt i flera nerver samtidigt och förlöper ofta i skov eller har ett mångårigt kroniskt, fortskridande förlopp.

Lancet
Progress in diagnosis and treatment of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy
Leitlinie überarbeitet zu ”Diagnostik bei Polyneuropathie (PNP)”

Leitlinie überarbeitet zu ”Diagnostik bei Polyneuropathie (PNP)”

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) hat die Leitlinie der Polyneuropathien komplett überarbeitet.

Mehr über die wichtigsten Empfehlungen und Neuigkeiten

#B12Mangel #Missempfindungen #Neuropathie #Muskelatrophie