Patienter med reumatoid artrit (RA) ha en ökad risk att utveckla vissa cancerformer och infektioner som allmänna befolkningen

Malign och infektionsrisk vid patienter med reumatoid artrit som orsakar abatacept med andra biologiska läkemdel. Läs nytt studie

Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA) haben im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein erhöhtes Risiko, bestimmte Krebsarten und Infektionen zu entwickeln. Dazu die neuste Studie

Kan man få cancer av en höftprotes på grund av kobolt?

Svensk studie från universitet Uppsala säger nej

Forskare från Uppsala universitet har nu använt flera rikstäckande register, bland annat Svenska höftprotesregistret och Cancerregistret, för att utvärdera risken för att utveckla cancer efter insättning av höftprotes. Över 100 000 patienter som opererats med en höftprotes på grund av ledsvikt jämfördes med över 500 000 kontrollpersoner utan höftprotes. Förekomsten av cancer i dessa båda grupper utvärderades efter en observationstid på i snitt 14 år.

För mer informationen

Total höftprotes och varför hon är en liten frihet för mig