Socialminister Lena Hallengren på hälsoresa till Berlin

Svenska socialminister Lena Hallengren träffar Jens Spahn i Tyskland. Jag hoppas att hon får några bra idéer för det svenska primärvård. Tyskland har världens dyraste hälsosystem, men universumets bästa. Alla får tillgång till dyra behandlingar. Barn och vuxna med speciella behov får 24 timmars assistans.✌️

The Swedish Social Minister Lena Hallengren meets German Health Ministsr Jens Spahn. I hope she gets some good inputs for the Swedish health system. Germany has the world’s most expensive health system, but the best in the universe. Everyone get access to exprensive treatments.