Vård och stöd för barn med spinal muskelatrofi (SMA)

Barn som lider av spinalmuskel atrofi (SMA) har ett stort vårdbehov i sin vardag
Föräldrar är den tredje armen och muskeln som dessa barn inte har
Hur upplever familj, syskon sin vardag med ett barn med SMA

Elin Hjorth vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola har skrivit en nya avhandling om barn med SMA
Det är synd att jag fick reda på det så sent, jag skulle ha hört det genre