EUs – Funktionshinderkortet kommer att tas i bruk i Finland i våren 2018.

Med Funktionshinderkortet kan personer med funktionshinder smidigt och lätt både i Finland och i övriga EU-länder verifiera sitt funktionshinder eller sitt behov av assistentstöd t.ex. vid resor inom kollektivtrafik och då kortanvändaren deltar i exempelvis idrotts- eller kulturevenemang.

Funktionshinderkortet är frivilligt och man får inga sociala förmåner med det.

Funktionhinderkortet är likadant i alla de europeiska länder där kortet kommer att användas. Kortet är försett med ett fotografi av kortanvändaren, punktskrift samt ett hologram. Texten på kortet är på finska och engelska. I vissa fall kan Funktionshinderkortet också har ett A-märke som ges till sådana personer som ofta har en assistent med sig

Sympoler

Funktionshinderkortet i Tyskland (Schwerbehindertenausweis in Deutschland)
Nya Funktionshinderkortet
EU handikapp parkeringstillstånd i Tyskland
Parkeringskort for personer med Handicap (Handicap.dk)

Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.
Mia

About Mia

Mamma till tre barn och tvillingarna, en av tvillingarna min äldsta son har SMA Type I-II. Jag arbetar som undersköterska inom akutsjukvården

One Response to EUs – Funktionshinderkortet kommer att tas i bruk i Finland i våren 2018.