Interpellation till den schweiziska regeringen i enkel fråga om Spinraza

Silvia har skriva en interpellation till den schweiziska regeringen. Hur länge måste SMA-patienter vänta på medicinen! Hon påpekar att en ”icke-behandling” kan få allvarliga konsekvenser. Vi hoppas det hjälper 🙂

SV/DA: En titt till våra kollegor på SMA Schweiz – Öppet brev

2 kommentarer


  1. Ich hoffe so das bald die ganzen Aktionen Früchte tragen, es ist echt schlimm.


  2. dasselbe denke ich auch und stimme mit Helga

Comments are closed.