LMI070 (Branaplam) är en experimentell forskning av ett läkemedel som kan användas i framtiden vid spinal muskelatrofi. Branaplam är en liten molekyl som utvecklats av Novartis.

Novartis kommer att fortsätta den kliniska utvecklingen av LMI070 (Branaplam) för behandling av spinal muskelatrofi (SMA) efter en tvåårig paus.

We have a molecule that could potentially be effective in preventing the loss of nerves in infants with SMA,” says Ronenn Roubenoff, NIBR’s Head of Translational Medicine for Musculoskeletal Diseases. “We know it works in mice. We know it gets into the brain, the nerves and the muscles. And we think we have a way of delivering it as safely as possible with once-a-week oral dosing.”

Uppdatering frän Novartis
Clinical Trials LMI070

Alla relevanta inlågg hos oss

Uppdatering av Novartis på uppdrag av branaplam-programmet för SMA

Första utgåvan 14/10/2014
Uppdaterad 10 /05/ 2018

One Reply to “Kliniska studier om LMI070 (branaplam) vid spinal muskelatrofi”

Comments are closed.