Kliniska studier om LMI070 (branaplam) vid spinal muskelatrofi

LMI070 (Branaplam) är en experimentell forskning av ett läkemedel som kan användas i framtiden vid spinal muskelatrofi. Branaplam är en liten molekyl som utvecklats av Novartis. Novartis kommer att fortsätta den kliniska utvecklingen av LMI070 (Branaplam) för behandling av spinal muskelatrofi (SMA) efter en tvåårig paus. We have a molecule … Fortsätt läsa Kliniska studier om LMI070 (branaplam) vid spinal muskelatrofi