Kan man få cancer av en höftprotes på grund av kobolt?

Svensk studie från universitet Uppsala säger nej Forskare från Uppsala universitet har nu använt flera rikstäckande register, bland annat Svenska höftprotesregistret och Cancerregistret, för att utvärdera risken för att utveckla cancer efter insättning av höftprotes. Över 100 000 patienter som opererats med en höftprotes på grund av ledsvikt jämfördes med över 500 000 kontrollpersoner utan … Hald fram å lesa Kan man få cancer av en höftprotes på grund av kobolt?

Sverige ska ha en cancervård i världsklass

Regeringen satsar en halv miljard kronor på cancervården 2019. Merparten av dessa medel går till att korta köerna och minska de regionala skillnaderna i cancervården, och betalas ut genom en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Läs mer Vad tycker du Rasmus. Jag är fortfarande skeptisk. Den bästa cancervård har Tyskland. Det … Hald fram å lesa Sverige ska ha en cancervård i världsklass