Hjälpmedel i skolan för reumatiker

Hjälpmedel i skolorna var ett stort ämne då och nu. Jag måstevde också hjälpmedel på 70-talet. Idag är de flesta unga reumatiker fortfarande utan stöd. Riktigt synd En riktigt bra rapport från Ungareumatiker För många barn och ungdomar med reumatisk sjukdom är tillgänglighet och hjälpmedel en förutsättning för att kunna delta i undervisningen på lika … Hald fram å lesa Hjälpmedel i skolan för reumatiker