Tillgång till kommunikationshjälpmedel (AKK): Kommunikationsfärdigheter vid barn med spinal muskelatrofi typ 1

Kommunikationshjälpmedel kan hjälpa dig om du har svårt att tala eller uttrycka dig. Barn som diagnostiseras med SMA typ 1 (SMAT1) visar allvarlig oralt svaghet och slapartad dysartri som leder till fullständig anarthria. En litteraturöversikt visar att det inte har nämnts lite om användningen av kompletterande och alternativ kommunikation (AKK) hos dessa barn, även om … Hald fram å lesa Tillgång till kommunikationshjälpmedel (AKK): Kommunikationsfärdigheter vid barn med spinal muskelatrofi typ 1