PALKOS beslut om användning av Spinraza kommer den 20 mars. 2018

Hälso- och sjukvårdstjänster PALKO meddelar sitt beslut att Spinraza tisdagen den 20 mars 2018 kl 16.00. Utkastet till rekommendation i december är inte definierat. Dyra läkemede mot spinal muskelatrofi finansierad av finska hälsovårdsmyndighet. Därför är ett beslut viktigt

När det gäller det höga priset hoppas Lihastautiliitto på en bred social debatt eftersom det är en etisk diskussion

Spinraza utom räckhåll – Finland kämpar för Spinraza

2 kommentarer

Kommentarer stängda