PALKOS beslut om användning av Spinraza kommer den 20 mars. 2018

Hälso- och sjukvårdstjänster PALKO meddelar sitt beslut att Spinraza tisdagen den 20 mars 2018 kl 16.00. Utkastet till rekommendation i december är inte definierat. Dyra läkemede mot spinal muskelatrofi finansierad av finska hälsovårdsmyndighet. Därför är ett beslut viktigt

När det gäller det höga priset hoppas Lihastautiliitto på en bred social debatt eftersom det är en etisk diskussion

Spinraza utom räckhåll – Finland kämpar för Spinraza

Tagged , , . Bookmark the permalink.
Liz Andersson

About Liz Andersson

Kære Gæster! Jeg hedder Liz og har kronisk polyartrit selv siden barndommen og taler fra erfaring. I øvrigt arbejder jeg inden for mit fagområde som grafisk designer inden for reumatologi. I min fritid elsker jeg fotografering. Jeg ønsker dig meget læselyst. ######## Kära Gäster! Mitt namn är Liz och jag har kronisk polyartrit sedan barndomen och talar från erfarenhet. Samtidigt jag jobbar också som grafisk designer formgivare inom reumatologi. På min fritid älskar jag fotografering.

2 Responses to PALKOS beslut om användning av Spinraza kommer den 20 mars. 2018

  1. Peter says:

    🍀 für Finnland

  2. Nils says:

    We believe in the Finnish Drug Administration 🍀 Good luck finland

    /Nils