Räty kamp för rullstol

Räty med spinal muskelatrofi typ 2 har kämpat för en nytt rullstol för flera månader. Sätet är brutet på en gammal rullstol.

Elektronisk hjälpmedel måste godkännas genom sjukvård. Räty säger att hon ännu inte fått ett tydligt svar på den nya rullstolen. Är han godkänd eller inte?

Det här är inte ett enskilda falll, fler och fler patienter måste kämpa för sina rättigheter

Läs mer

Lucas from Finland gets Spinraza