JAK-hämmarna: NT-rådets rekommendation visar en ny rapport
#1
I oktober 2017 kom NT-rådets rekommendation om att i första hand använda ett biologiskt läkemedel av typen TNF-hämmare vid behandling av patienter med svår eller måttlig reumatoid artrit som tidigare testat andra antireumatiska läkemedel utan tillräcklig effekt. Först när en TNF-hämmare har prövats kan en JAK-hämmare bli aktuell enligt rekommendationen. Nu kommer en första uppföljning av hur NT-rådets rekommendation används i praktiken. Läs mer


19 Okt, 2018 @ 09:36
Be queen of your own heart and you will be treated as queen
Sei Königin deines eigenen Herzen und du wirst als Königin behandelt
#2
För Stockholms läns landsting är konsekvensen av trepartsförhandlingarna rörande subkutana TNF-hämmare att Humira är förstahandsval.

Dessa förhandlingar har resulterat i avtal med samtliga företag som löper från den 1 december 2018 till och med den 30 september 2019.

Läs mer
Varje morgon börjar en ny del i ditt liv
Låt den början, bli riktigt bra idag 
#3
Triple-Thumbs
"I'm don't losing my hope",I am strong for my son. #CURESMA #NEVERGIVEUP HeartForum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)